UitstekendUitstekendUitstekendUitstekendUitstekendUitstekend824 beoordelingen

Advies? Bel: +32 (0) 23 20 14 99

Winkelwagen Winkelwagen
0 producten | € -

 

1. Identiteit van de verkoper

De Schenker B.V.
Landjuweel 64
3905 PH Veenendaal

Telefoonnummer: 0318 50 84 50
Openingstijden: ma t/m vrij 08.30 uur tot 17.30 uur
E-mailadres: info@deschenker.nl

KvK-nummer: 64228924
BTW-nummer: NL8555.75.633.B01

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Schenker en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de Schenker en afnemer.

2.2 Bij het plaatsen van jouw bestelling, verklaar jij kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

2.3 Op van alle de Schenker gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Tenzij nationale of internationale regels anders voorschrijven, wordt  door partijen steeds op voorhanden bevoegde rechter te Utrecht aangewezen om van een geschil kennis te nemen.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen van de Schenker zijn uitgedrukt in euro’s exclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld.

4. Privacy

4.1 Jouw persoons- en/of bedrijfsgegevens worden opgenomen in ons klantensysteem om jou in de toekomst optimaal van dienst te kunnen zijn. Indien jij dit niet wenst kun je contact met ons opnemen. Tevens heb jij recht op inzage en verbetering van jouw gegevens.

4.2 Het kan voorkomen dat wij jouw digitale afbeeldingen van relatiegeschenken met logo gebruiken in onze online uitingen. Als je hier geen toestemming voor geeft kunt je dit aan ons doorgeven.

5. Betaling

5.1 Na bestelling ontvang je van ons een definitieve orderbevestiging. Deze kun je retour sturen na ondertekening. Plaats je voor het eerst een bestelling bij de Schenker? Je ontvangt een factuur voor levering of je kunt direct betalen via Ideal, mastercard, bancontact, paypal, sofort, belfius en KBC. De link voor het betalen van jouw bestelling ontvang je via de bevestigingsmail. Heb je niet de mogelijkheid om op deze manier te betalen dan ontvang je van ons een proforma factuur voor levering. Als je eerder bij ons besteld hebt ontvang je een factuur na levering.
Je kunt jouw betaling per bankoverschrijving aan ons voldoen op het rekeningnummer zoals vermeld op de digitale factuur. Ons betalingstermijn is 14 dagen. Wij houden het recht op een eventuele aanbetaling. Zodra jouw betaling binnen is wordt de bestelling in behandeling genomen. In jouw organisatie geen vooruitbetaling mogelijk? Overleg vooraf even met één van onze medewerkers.

5.2 In geval van wanbetaling van de afnemer heeft de Schenker behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

6. Garantie

6.1 Als naar oordeel van de Schenker is aangetoond dat de producten niet deugdelijk zijn, zal de Schenker de keus hebben de producten kosteloos te vervangen tegen retournering van de eerst geleverde producten, hetzij de producten te repareren, hetzij de afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.

6.2 Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties heeft de Schenker aan zijn garantieverplichting voldaan en kan de Schenker niet meer aansprakelijk worden gesteld voor verdere (schade)vergoedingen.

7. Levering en uitvoering

7.1 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de afnemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

7.2 Indien je een lopende order wilt annuleren na ondertekening van de orderbevestiging dan worden hier annuleringskosten voor in rekening gebracht. Deze bedragen tenminste 10% van het totale orderbedrag. 

8. Klachtenregeling

8.1 De afnemer dient de producten bij levering te onderzoeken op tekorten en zichtbare gebreken, indien gebreken of tekorten worden geconstateerd, hiervan onmiddellijk na aflevering melding te maken aan verkoper. Binnen 8 dagen na levering kun je jouw klacht of opmerking insturen naar klantenservice@deschenker.nl.

8.2 Indien de verkoper heeft kunnen constateren dat sprake is van een gebrek of een tekort en welk gebrek of tekort hem tijdig door afnemer is gemeld, dan is verkoper, te zijner keuze, uitsluitend gehouden tot vervanging van de gebrekkige producten, aflevering van de ontbrekende producten of het bedrag dat in verband met de gebrekkige zaak in rekening is gebracht te crediteren of (gedeeltelijke) terug te betalen. Als de Schenker kiest voor teruggave van (een deel van) de koopprijs, dan zullen eerst de gebrekkige producten (de gehele order) door afnemer aan de Schenker dienen te worden geretourneerd. Echter voor producten die die snel kunnen bederven of verouderen (levensmiddelen) geldt dat deze niet retour kunnen worden gestuurd.

8.3 De Schenker beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

8.4 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Schenker, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.

8.5 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Voor bedrukking geldt dat de kleuren zo goed mogelijk worden benaderd. 100% exacte kleurmatch is onmogelijk, omdat hierbij materiaal en ondergrondkleur een rol spelen. Voor kleurafwijkingen aanvaardt de Schenker geen enkele aansprakelijkheid.

9.2 De Schenker is niet aansprakelijk voor mogelijke druk- en zetfouten.